Thuiszorg

Wanneer u zorg nodig heeft, maar wel graag thuis wilt blijven wonen, is thuiszorg van Primaire Thuiszorg een goede oplossing. Samen kijken we naar de mogelijkheden en zoeken we naar de beste oplossing. We richten ons vooral op het bevorderen van uw zelfstandigheid. Het behouden van de eigen regie over uw leven staat centraal. Onze medewerkers bieden u de zorg en ondersteuning die ú prettig vindt. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor de thuiszorg en samen met u wordt er een zorgplan opgesteld.

Binnen de thuiszorg onderscheiden wij ons in het leveren van specialistische zorg voor cliënten van alle leeftijden en met uiteenlopende zorgvragen. 

Wilt u meer informatie over de thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Download onze folder via onderstaande knop, vul het aanvraag formulier in of bel 06-14289719.

Langdurige thuiszorg van Primaire Thuiszorg

Verpleging

Met verpleging voeren wij verpleegkundige zorg uit passend bij uw wensen. Voor advies over gezondheid of revalidatie, het toedienen van medicijnen of het verzogen van wonden, komt de wijkverpleegkundige bij u thuis. 

Verzorging

Wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent om uzelf goed te verzorgen, ondersteunen en begeleiden wij u bij uw behoefte en zo nodig nemen wij zorgtaken van u over. Het kan hierbij gaan om hulp bij het wassen, douchen, aan- en uitkleden of het aan- en uittrekken van steunkousen. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen en uw netwerk. 

Kortdurende thuiszorg van Primaire Thuiszorg

Wanneer u door een operatie of beperking tijdelijk hulp nodig heeft, kunt u ook bij ons terecht. Veelal is er dan sprake van verpleegzorg waarbij de thuiszorg verplegende handelingen uitvoert. Denkt u hierbij aan het verzorgen van wonden, stomazorg, nachtzorg, maar ook aan zorg en ondersteuning in de laatste levensfase.