Medezeggenschap cliënt

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten en hun vertegenwoordigers meepraten over de zorg, de ondersteuning en het beleid van onze organisatie. Ook vinden we het belangrijk dat er onderwerpen op eigen initiatief worden
voorgedragen.