Klachtenreglement

Wij proberen er voor te zorgen dat onze medewerkers hun werk zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u hier niet tevreden over bent. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij dan ook zeer serieus.  Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

 

Klachten

De klachtenregeling is bedoeld voor klachten die gaan over de zorgverlening door onze medewerkers.

 

Wie kan een klacht indienen?
U als cliënt kunt een klacht indienen, maar ook familie leden kunnen dit voor u doen. 

De informele oplossing en de formele procedure
U kunt uw klacht indienen bij de leidinggevende van de betrokken medewerker. Vul hiervoor het contactformulier in. Dien uw klacht zo snel mogelijk in. Hoe eerder u de klacht indient hoe sneller u bericht krijgt over de behandeling van deze klacht. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Na dit gesprek ontvangt u een beslissing over uw klacht. Een cliënt kan de klacht ook rechtstreeks bij Klachtportaal Zorg indienen. Dit kan ook nadat de zorgaanbieder en de klager niet tot een informele oplossing zijn gekomen. 

 

Klachtenportaal Zorg
Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg kan de klager ondersteunen bij het formuleren en het indienen van de klacht. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling en bemiddelen tussen u en de behandelaar. 

In behandeling nemen van de klacht
Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

 

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan [email protected]. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

 

Geschillencommissie
Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, kunt u in beroep gaan bij De Stichting Geschilleninstantie KPZ. De Stichting Geschilleninstantie KPZ voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Voor meer informatie over de geschillencommissie zie het Geschillen reglement Geschillencommissie KPZ.