Klachtenreglement

Wij proberen er voor te zorgen dat onze medewerkers hun werk zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u hier niet tevreden over bent. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij dan ook zeer serieus.  Vaak zijn problemen al op te lossen door een gesprek te voeren, mocht het probleem toch niet worden opgelost dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van Primaire Thuiszorg. Lees hier verder wat deze regeling inhoudt.

 

Klachten

De klachtenregeling is bedoeld voor klachten die gaan over de zorgverlening door onze medewerkers.

 

Wie kan een klacht indienen?
U als cliënt kunt een klacht indienen, maar ook familie leden kunnen dit voor u doen. 

De informele oplossing en de formele procedure
U kunt uw klacht indienen bij de leidinggevende van de betrokken medewerker. Vul hiervoor het contactformulier in. Dien uw klacht zo snel mogelijk in. Hoe eerder u de klacht indient hoe sneller u bericht krijgt over de behandeling van deze klacht. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Na dit gesprek ontvangt u een beslissing over uw klacht. Een cliënt kan de klacht ook rechtstreeks bij Klachtportaal Zorg indienen. Dit kan ook nadat de zorgaanbieder en de klager niet tot een informele oplossing zijn gekomen. 

 

Klachtenportaal Zorg
Primaire Thuiszorg is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten van cliënten behandelt over de geleverde zorg van zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. 

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg kan de klager ondersteunen bij het formuleren en het indienen van de klacht. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling en bemiddelen tussen u en de behandelaar. 

In behandeling nemen van de klacht
Als niet tot een informele oplossing is gekomen of als de klager zich niet rechtstreeks tot de zorgaanbieder wil wenden, dan kan de klager een klacht indienen door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl

 

Geschillencommissie
Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, kunt u in beroep gaan bij De Stichting Geschilleninstantie KPZ. De Stichting Geschilleninstantie KPZ voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Voor meer informatie over de geschillencommissie zie het Geschillen reglement Geschillencommissie KPZ.